Mohu ozkoušet Vertical Space opravdu zadarmo? Jsou nějaké limity (funkční, počet položek, počet uživatelů)?
Demo verze aplikace Vertical Space je standardní verze, tedy bez jakéhokoli funkčního omezení. Smluvní rozsah je 200 položek a 20 uživatelů.

 

Pokud zadám reálná data do testovací verze, přijdu o ně při přechodu na ostrou verzi?
Data budou zachována a celý „prostor“ nebude nikterak dotčen. Bývá zvykem a nejlepší forma ozkoušení je vložení/import dat vybavení jednoho nebo několika málo pracovníků a ozkoušení práce s aplikací včetně revizí.

 

Co se stane s daty pokud se rozhodnu ukončit používání aplikace Vertical Space?
Pokud se rozhodnete ukončit využívání aplikace, bude vám na vaši žádost proveden export vašich dat včetně historie. Po potvrzení, že jste data obdrželi, budou v datovém centru a zálohách smazány.

 

Jak je aplikace licencovaná?
Pro přehlednost a jednoduchost je nastaveno licencování na základě počtu položek vybavení v databázi. Není tedy třeba omezovat či limitovat přístup potřebným pracovníkům. Můžete nastavit přístup podle potřeb a zvyklostí vaší společnosti.

 

Jaké další funkce budou podporovány v následujících verzí VS?
Existuje základní road mapa funkcí, které budou nadále implementovány do nových verzí. Každý zákazník má možnost nám sdělovat návrhy nových funkcí, doplnění a vylepšení. Tyto připomínky individuálně se zákazníkem diskutujeme a následně zařazujeme do nových realease a verzí.

 

 

Může externí inspektor/revizní technik přistoupit k našemu vybavení a provést záznamy revize?
Ano, systém je navržen tak, aby externí inspektor mohl (po obdržení práv od vašeho správce) přistoupit k vašemu „prostoru“ a provést revize. Pokud máte s inspektory dlouhodobě domluvenou spolupráci, je možné systém nastavit tak, aby informace o potřebných revizích chodili přímo jemu/jim.

 

Co to je produktový katalog?
Každá položka v evidenci má základní kmenová data – např foto, manuál, výrobce, splňované normy, životnost atd. Aby uživatelé nemuseli tyto základní data vytvářet, jsou předpřipravené od většiny velkých výrobců. Pracovníci pak už jen vkládají unikátní sériové číslo, datum pořízení, popř poznámky atd

 

Jaké jazyky jsou podporovány?
Veškerý vývoj je prováděn ihned v Českém a Anglickém jazyce. Aplikace je připravena na jednoduchou a rychlou lokalizaci do jiných jazyků, které probíhají podle potřeb a požadavků zákazníků.

 

Lze v aplikaci evidovat a revidovat pouze OOPP vybavení nebo i jiné?
Vertical Space je původně vyvinut pro evidenci vybavení OOPP, ale může být použit i na OOP nebo jiné položky. Záleží pouze na potřebách zákazníka. Pro nejlepší využití aplikace, kontaktuje, prosím, naše pracovníky, kteří jsou připravení s vámi prokonzultovat vaše potřeby.