PRECIZNOST DO DETAILU
CO APLIKACE VERTICAL SPACE PŘINÁŠÍ
 ikona-i  Elektronický systém
Evidence pomůcek v přehledné elektronické aplikaci místo papírových záznamů nebo excelových souborů
 ikona-iv Passporty pomůcek
Každá pomůcka má svůj passport se všemi elevantními údaji
o historii jejího používání
a o provedených revizích.
cara cara
 

ikona-ii

Plná dohledatelnost
Veškeré změny v elektronické
evidenci jsou dohledatelné – kdo
a kdy jednotlivé záznamy vložil,
upravil nebo odstranil.
 

ikona-v

Včasné upozornění
Aplikace v předstihu informuje
o potřebě provést periodickou revizi nebo vyměnit dosluhující pomůcky. Upozornění zasílá i formou pravidelných
e-mailových soupisů.
cara cara
 

ikona-iii

Automatické varování
Není-li pracovní pomůcka způsobilá pro užívání, například z důvodu zmeškané předepsané revize nebo překročení životnosti, aplikace ji automaticky varovně označí.
 

ikona-vi

Sdílení záznamů
Uživatel pomůcky, revizní technik, osoba zodpovědná za správu OOPP nebo manažer firmy – všichni snadno sdílejí on-line přístup
k jednotné elektronické evidenci.
cara cara
 

ikona-vii

Vyhovění legislativě
U každého vybavení jsou uchovány veškeré informace vyžadované zákony
a předpisy, tím vám odpadne starost, zda jste na něco nezapomněli a nehrozí nebezpečí z opomenutí.
 

ikona-x

Informace stále s sebou
Přes chytrý mobilní telefon nebo tablet je možné nahlédnout do systému odkudkoliv (např. přímo na pracovišti)
a okamžitě prokázat způsobilost přiřazeného pracovního prostředku či pořídit dokumentaci vybavení.
cara cara
 

ikona-viii

Vyhledávání pomocí kódů
Pro dohledání konkrétního vybavení je možné také využít, kromě standardního vyhledávání pomocí klávesnice, čtečky QR kódů nebo RFID čipů.
 

ikona-xi

Záznamy pracovníků
Informace o pracovnících, jejich profesionální způsobilosti
a seznam přiřazeného vybavení doplňuje kompletní přehled potřebný nejen pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.
cara cara
 

ikona-ix

Tiskové protokoly
Přestože jsou veškeré informace bezpečně a průkazně vedeny v elektronické formě, je potřeba v některých případech určité informace tisknout. Pro takové situace je
k dispozici nabídka tiskových výstupů ve formátu PDF. To techniky zprošťuje zatěžující administrativy.
 

ikona-xii

Katalogy populárního vybavení
Pro zjednodušení a zrychlení práce při přijímání jednotlivého vybavení je vytvářen a pravidelně aktualizován? Katalog pracovních a sportovních prostředků předních výrobců.
cara cara
 

ikona-xiii

Obrazová dokumentace
Obrazová vizualizace každého výrobku umožňuje uživatelům, revizorům
a ostatním pracovníkům snazší práci
a identifikaci vybavení.
 

ikona-xv

Uživatelské příručky
Katalog obsahuje kromě základních informací, parametrů a fotografií konkrétního vybavení také detailní uživatelské příručky. Uživatel má tedy veškeré informace na jednom místě vždy k dispozici.
cara cara
 

ikona-xiv

Bezpečné uložení
Aplikace Vertical Space je provozována
v zabezpečeném cloudovém prostředí, certifikovaném normami ISO/IEC 27000:2013 a EN/ISO 9001:2008. Automatická záloha a potřebné postupy tak zajistí bezpečnost vašich dat a jejich ochranu.
 ikona-xvi Zpětná vazba, žádost o revizi
Uživatel má možnost jednoduše požádat o kontrolu či revizi svého vybavení v případě neočekávané události nebo pocitu neshody pracovního prostředku.

 

 obrazovka-i obrazovka-ii